KONTROLA DOSTĘPU

Świadczymy usługi w zakresie montażu systemów kontroli dostępu. Nowoczesny system kontroli dostępu pozwala na ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiektach osobom nieupoważnionym. Zastępuje on tradycyjne, mechaniczne systemy kontroli dostępu oparte o zwykłe klucze.

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu umożliwiają rejestrację i późniejszy odczyt zdarzeń wejścia i wyjścia. Kontrola dostępu pozwala uprościć oraz usystematyzować poziom dostępu i uprawnienia pracowników, umożliwia kontrolę i sterowanie przepływem ludzi w poszczególnych miejscach budynku.

Kluczowym zadaniem systemu kontroli dostępu jest zabezpieczenie przed dostępem do obiektu osób niepowołanych a tym samym ochrona pracowników i mienia zakładu, przedsiębiorstwa czy też innych instytucji.